به ما بپیوندید :

فکشن مافیا درسرور RPG

تاریخ : ۲۳ آبان 
موضوع : آموزش SAMP
3198 بازدید

?Mafia?

لول یا مهارت لازم برای عضویت و لیدر شدن در فکشن های Mafia
✅لول +۵ برای عضویت
✅لول +۸ برای لیدر شدن

?The storm Men?

قوانین داخلی

مافیای Storm Men در شهر LS قرار دارد.
کار اصلی این مافیا خرید و فروش اسلحه و دارو و پولشویی است.
ما یک مافیای محترم هستیم و هیچ گونه شوخی احمقانه ای را قبول نمیکنیم.
ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به هر قیمتی که شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
این مافیا از هیچ گروهی پشتیبانی نمیکند.
فعالیت های اصلی
– ملاقات های گروهی (از چند روز قبل اعلام میشند)
– تمرین های گروهی

– جنگ ها :
– روز های :
– ساعت :
فعالیت های جانبی
– تجارت ها (حمل و نقل اسلحه و دارو ، و ارائه خدمات مختلف مانند تعمیر و جایگزینی خودرو ها برای سایر افراد ، اجاره خودرو ، آزاد کردن بازیکنان از زندان و …)
– مسابقات (Event) : طرح و برگزاری مسابقه های مختلف و متنوع.
– و …

شغل ها
– اسلحه فروش (Arms Dealer) ، باید حتما در War ها فعالیت داشته باشد و کار خود را درست انجام دهد.
– وکیل (Lawyer) ، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
– تعمیر کار (Mechanic) ، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.

حقوق ها
رنک ۱ : $۳۵,۰۰۰
رنک ۲ : $۴۰,۰۰۰
رنک ۳ : $۴۵,۰۰۰
رنک ۴ : $۵۰,۰۰۰
رنک ۵ : $۵۵,۰۰۰
رنک ۶ : $۶۰,۰۰۰
لیدر: $۷۰,۰۰۰

خودرو ها
رنک ۱ : Admiral ,Huntley و FCR-900
.رنک ۲ : Nrg-500 و Greenwood و Hermes
رنک ۳ : Sultan و Hustler
رنک ۴ : Maverick (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر). برای Materials هم استفاده میشود.
رنک ۵ : Strech (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر)

جریمه ه
ا- DM In HQ : 5,000$- AFK در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۳,۰۰۰
– تاخیر داشتن در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– سوء استفاده از F/ و استفاده از حروف بزرگ یا اسپم : $۱,۰۰۰
– صحبت بدون اجازه در ملاقات ها / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– برداشتن خودرو بدون اجازه : $۲,۰۰۰

قوانین اصلی – تمامی اعضا باید این قوانین را بلد باشند و از آن ها پیروی کنند.
– شما اجازه پرسیدن درباره رنک ها را از لیدر ندارید ؛ حتی پیش کشیدن این موضوع.
– در زمان مشخص شده خود لیدر رنک مورد نظر را به شما خواهد داد ؛ هر کَس در مورد Rank Up صحبت کند ، FW دریافت میکند.
– زمانی که لیدر و ساب لیدر در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنند ، سایر اعضا حق دخالت را ندارند.
– اعضای مافیا باید از لیدر و ساب لیدر پیروی کنند و حق ندارد صحبت آن ها را قطع کنند. شوخی های بی مورد ممکن است باعث اخراج شدن شما از مافیا شود.
– سوء استفاده از هر قانون نوشته نشده ، اگر غیر منطقی باشد ، باعث گرفتن هشدار یا اخراج خواهد شد.
– اگر مشاهده کردید یکی از اعضا در حال شکستن قوانین است ، در F/ اعلام نکنید بلکه کمی مدرک جمع کنید و فقط به لیدر خبر دهید.
– قوانین ما هیچگونه استثنایی ندارد ؛ تمامی اعضا باید کل قوانین را بلد باشند . کسانی که بگویند این قانون رو نمیدونستم ، از مافیا اخراج خواهند شد.
– AFK شدن در War بیشتر از ۵ دقیقه بدون اجازه قبلی از یک رنک ۵ ، باعث دریافت fw خواهد شد.

دستورات

دستورات مافیا | Mafia Commands
– برای گذاشتن مواد (Drugs) در HQ : دستور Fdrugs Put/
– برای برداشتن مواد (Drugs) از HQ : دستور Fdrugs Take/ [فقط در مواقع Attack ]
– برای گذاشتن پول در HQ : دستور [Fdeposit [Mablagh/
– برای برداشتن پول از HQ : دستور [Fwithdraw [Mablagh/
-برای گذاشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Put/
-برای برداشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Take/
– برای برداشتن اسلحه از HQ : دستور Order 1-5 [با توجه به رنک]
– برای حمله کردن به Mafia Turfs : دستور Attack/ [فقط برای لیدر و ساب لیدر و رنک ۵]
===========================================================
اسلحه های مافیا با توجه به رنک :
رنک ۱ : Desert Eagle
رنک ۲ : Desert Eagle – AK-47
رنک ۳ : AK-47- Desert Eagle – Combat Shotgun
رنک ۴ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9
رنک ۵ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9 – Rifle

?The Fast n Furious?

قوانین داخلی

مافیای Fast n Furious در شهر LV قرار دارد.

کار اصلی این مافیا خرید و فروش اسلحه و دارو و پولشویی است.

ما یک مافیای محترم هستیم و هیچ گونه شوخی احمقانه ای را قبول نمیکنیم.

ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به هر قیمتی که شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.

این مافیا از هیچ گروهی پشتیبانی نمیکند.
فعالیت های اصلی
– ملاقات های گروهی (از چند روز قبل اعلام میشند)
– تمرین های گروهی

– جنگ ها :
– روز های :
– ساعت :
فعالیت های جانبی
– تجارت ها (حمل و نقل اسلحه و دارو ، و ارائه خدمات مختلف مانند تعمیر و جایگزینی خودرو ها برای سایر افراد ، اجاره خودرو ، آزاد کردن بازیکنان از زندان و …)
– مسابقات (Event) : طرح و برگزاری مسابقه های مختلف و متنوع.
– و …
شغل ها
– اسلحه فروش (Arms Dealer) ، باید حتما در War ها فعالیت داشته باشد و کار خود را درست انجام دهد.
– وکیل (Lawyer) ، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
– تعمیر کار (Mechanic) ، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
حقوق ها
رنک ۱ : $۳۵,۰۰۰
رنک ۲ : $۴۰,۰۰۰
زنک ۳ : $۴۵,۰۰۰
رنک ۴ : $۵۰,۰۰۰
رنک ۵ : $۵۵,۰۰۰
رنک ۶ : $۶۰,۰۰۰
لیدر: $۷۰,۰۰۰
خودرو ها
رنک ۱ : Admiral ,Huntley و FCR-900.
رنک ۲ : Nrg-500 و Greenwood و Hermes
رنک ۳ : Sultan و Hustler
رنک ۴ : Maverick (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر). برای Materials هم استفاده میشود.
رنک ۵ : Strech (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر)
جریمه ها
– DM In HQ : 5,000$
– AFK در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۳,۰۰۰
– تاخیر داشتن در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– سوء استفاده از F/ و استفاده از حروف بزرگ یا اسپم : $۱,۰۰۰
– صحبت بدون اجازه در ملاقات ها / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– برداشتن خودرو بدون اجازه : $۲,۰۰۰
قوانین اصلی – تمامی اعضا باید این قوانین را بلد باشند و از آن ها پیروی کنند.

– شما اجازه پرسیدن درباره رنک ها را از لیدر ندارید ؛ حتی پیش کشیدن این موضوع.
– در زمان مشخص شده خود لیدر رنک مورد نظر را به شما خواهد داد ؛ هر کَس در مورد Rank Up صحبت کند ، FW دریافت میکند.
– زمانی که لیدر و ساب لیدر در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنند ، سایر اعضا حق دخالت را ندارند.
– اعضای مافیا باید از لیدر و ساب لیدر پیروی کنند و حق ندارد صحبت آن ها را قطع کنند. شوخی های بی مورد ممکن است باعث اخراج شدن شما از مافیا شود.
– سوء استفاده از هر قانون نوشته نشده ، اگر غیر منطقی باشد ، باعث گرفتن هشدار یا اخراج خواهد شد.
– اگر مشاهده کردید یکی از اعضا در حال شکستن قوانین است ، در F/ اعلام نکنید بلکه کمی مدرک جمع کنید و فقط به لیدر خبر دهید.
– قوانین ما هیچگونه استثنایی ندارد ؛ تمامی اعضا باید کل قوانین را بلد باشند . کسانی که بگویند این قانون رو نمیدونستم ، از مافیا اخراج خواهند شد.
– AFK شدن در War بیشتر از ۵ دقیقه بدون اجازه قبلی از یک رنک ۵ ، باعث دریافت Fw خواهد شد.

دستورات

– برای گذاشتن مواد (Drugs) در HQ : دستور Fdrugs Put/
– برای برداشتن مواد (Drugs) از HQ : دستور Fdrugs Take/ [فقط در مواقع Attack ]
– برای گذاشتن پول در HQ : دستور [Fdeposit [Mablagh/
– برای برداشتن پول از HQ : دستور [Fwithdraw [Mablagh/
-برای گذاشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Put/
-برای برداشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Take/
– برای برداشتن اسلحه از HQ : دستور Order 1-5 [با توجه به رنک]
– برای حمله کردن به Mafia Turfs : دستور Attack/ [فقط برای لیدر و ساب لیدر و رنک ۵]
================================================== =========

اسلحه های مافیا با توجه به رنک :

رنک ۱ : Desert Eagle
رنک ۲ : Desert Eagle – AK-47
رنک ۳ : AK-47- Desert Eagle – Combat Shotgun
رنک ۴ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9
رنک ۵ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9 – Rifle

⚔The Legendary Men⚔

قوانین داخلی

مافیای Legendary Men در شهر Los Santos قرار دارد.
کار اصلی این مافیا خرید و فروش اسلحه و دارو و پولشویی است.
ما یک مافیای محترم هستیم و هیچ گونه شوخی احمقانه ای را قبول نمیکنیم.
ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به هر قیمتی که شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
این مافیا از هیچ گروهی پشتیبانی نمیکند.

فعالیت های اصلی
– ملاقات های گروهی (از چند روز قبل اعلام میشند)
– تمرین های گروهی

– جنگ ها :
– روز های :
– ساعت :
فعالیت های جانبی
– تجارت ها (حمل و نقل اسلحه و دارو ، و ارائه خدمات مختلف مانند تعمیر و جایگزینی خودرو ها برای سایر افراد ، اجاره خودرو ، آزاد کردن بازیکنان از زندان و …)
– مسابقات (Event) : طرح و برگزاری مسابقه های مختلف و متنوع.
– و …
شغل ها
– اسلحه فروش (Arms Dealer) ، باید حتما در War ها فعالیت داشته باشد و کار خود را درست انجام دهد.
– وکیل (Lawyer) ، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
– تعمیر کار (Mechanic) ، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
حقوق ها
رنک ۱ : $۳۵,۰۰۰
رنک ۲ : $۴۰,۰۰۰
زنک ۳ : $۴۵,۰۰۰
رنک ۴ : $۵۰,۰۰۰
رنک ۵ : $۵۵,۰۰۰
رنک ۶ : $۶۰,۰۰۰
لیدر: $۷۰,۰۰۰

خودرو ها
رنک ۱ : Admiral ,Huntley و FCR-900.
رنک ۲ : Nrg-500 و Greenwood و Hermes
رنک ۳ : Sultan و Hustler
رنک ۴ : Maverick (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر). برای Materials هم استفاده میشود.
رنک ۵ : Strech (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر)
جریمه ها
– DM In HQ : 5,000$
– AFK در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۳,۰۰۰
– تاخیر داشتن در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– سوء استفاده از F/ و استفاده از حروف بزرگ یا اسپم : $۱,۰۰۰
– صحبت بدون اجازه در ملاقات ها / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– برداشتن خودرو بدون اجازه : $۲,۰۰۰
قوانین اصلی – تمامی اعضا باید این قوانین را بلد باشند و از آن ها پیروی کنند.

– شما اجازه پرسیدن درباره رنک ها را از لیدر ندارید ؛ حتی پیش کشیدن این موضوع.
– در زمان مشخص شده خود لیدر رنک مورد نظر را به شما خواهد داد ؛ هر کَس در مورد Rank Up صحبت کند ، FW دریافت میکند.
– زمانی که لیدر و ساب لیدر در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنند ، سایر اعضا حق دخالت را ندارند.
– اعضای مافیا باید از لیدر و ساب لیدر پیروی کنند و حق ندارد صحبت آن ها را قطع کنند. شوخی های بی مورد ممکن است باعث اخراج شدن شما از مافیا شود.
– سوء استفاده از هر قانون نوشته نشده ، اگر غیر منطقی باشد ، باعث گرفتن هشدار یا اخراج خواهد شد.
– اگر مشاهده کردید یکی از اعضا در حال شکستن قوانین است ، در F/ اعلام نکنید بلکه کمی مدرک جمع کنید و فقط به لیدر خبر دهید.
– قوانین ما هیچگونه استثنایی ندارد ؛ تمامی اعضا باید کل قوانین را بلد باشند . کسانی که بگویند این قانون رو نمیدونستم ، از مافیا اخراج خواهند شد.
– AFK شدن در War بیشتر از ۵ دقیقه بدون اجازه قبلی از یک رنک ۵ ، باعث دریافت Fw خواهد شد.

دستورات

– برای گذاشتن مواد (Drugs) در HQ : دستور Fdrugs Put/
– برای برداشتن مواد (Drugs) از HQ : دستور Fdrugs Take/ [فقط در مواقع Attack ]
– برای گذاشتن پول در HQ : دستور [Fdeposit [Mablagh/
– برای برداشتن پول از HQ : دستور [Fwithdraw [Mablagh/
-برای گذاشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Put/
-برای برداشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Take/
– برای برداشتن اسلحه از HQ : دستور Order 1-5 [با توجه به رنک]
– برای حمله کردن به Mafia Turfs : دستور Attack/ [فقط برای لیدر و ساب لیدر و رنک ۵]
===========================================================
اسلحه های مافیا با توجه به رنک :
رنک ۱ : Desert Eagle
رنک ۲ : Desert Eagle – AK-47
رنک ۳ : AK-47- Desert Eagle – Combat Shotgun
رنک ۴ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9
رنک ۵ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9 – Rifle

?The Dangerous Tigers?

قوانین داخلی

مافیای Dangerous Tigers در شهر LV قرار دارد.
کار اصلی این مافیا خرید و فروش اسلحه و دارو و پولشویی است.
ما یک مافیای محترم هستیم و هیچ گونه شوخی احمقانه ای را قبول نمیکنیم.
ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به هر قیمتی که شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
این مافیا از هیچ گروهی پشتیبانی نمیکند.
فعالیت های اصلی
– ملاقات های گروهی (از چند روز قبل اعلام میشند)
– تمرین های گروهی
– جنگ ها :
– روز های :
– ساعت :

فعالیت های جانبی
– تجارت ها (حمل و نقل اسلحه و دارو، و ارائه خدمات مختلف مانند تعمیر و جایگزینی خودرو ها برای سایر افراد، اجاره خودرو، آزاد کردن بازیکنان از زندان و …)
– مسابقات (Event) : طرح و برگزاری مسابقه های مختلف و متنوع.- و …

شغل ها
– اسلحه فروش (Arms Dealer)، باید حتما در War ها فعالیت داشته باشد و کار خود را درست انجام دهد.
– وکیل (Lawyer)، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
– تعمیر کار (Mechanic)، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.

حقوق ها
رنک ۱ : $۳۵,۰۰۰
رنک ۲ : $۴۰,۰۰۰
رنک ۳ : $۴۵,۰۰۰
رنک ۴ : $۵۰,۰۰۰
رنک ۵ : $۵۵,۰۰۰
رنک ۶ : $۶۰,۰۰۰
لیدر: $۷۰,۰۰۰

خودرو ها
رنک ۱ : Admiral ,Huntley و FCR-900
.رنک ۲ : Nrg-500 و Greenwood و Hermes
رنک ۳ : Sultan و Hustler
رنک ۴ : Maverick (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر). برای Materials هم استفاده میشود.
رنک ۵ : Strech (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر)

جریمه ها
– DM In HQ : 5,000$- AFK در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۳,۰۰۰
– تاخیر داشتن در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– سوء استفاده از F/ و استفاده از حروف بزرگ یا اسپم : $۱,۰۰۰
– صحبت بدون اجازه در ملاقات ها / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– برداشتن خودرو بدون اجازه : $۲,۰۰۰

قوانین اصلی – تمامی اعضا باید این قوانین را بلد باشند و از آن ها پیروی کنند.
– شما اجازه پرسیدن درباره رنک ها را از لیدر ندارید ؛ حتی پیش کشیدن این موضوع.
– در زمان مشخص شده خود لیدر رنک مورد نظر را به شما خواهد داد ؛ هر کَس در مورد Rank Up صحبت کند، FW دریافت میکند.
– زمانی که لیدر و ساب لیدر در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنند، سایر اعضا حق دخالت را ندارند.
– اعضای مافیا باید از لیدر و ساب لیدر پیروی کنند و حق ندارد صحبت آن ها را قطع کنند. شوخی های بی مورد ممکن است باعث اخراج شدن شما از مافیا شود.
– سوء استفاده از هر قانون نوشته نشده، اگر غیر منطقی باشد، باعث گرفتن هشدار یا اخراج خواهد شد.
– اگر مشاهده کردید یکی از اعضا در حال شکستن قوانین است، در F/ اعلام نکنید بلکه کمی مدرک جمع کنید و فقط به لیدر خبر دهید.
– قوانین ما هیچگونه استثنایی ندارد ؛ تمامی اعضا باید کل قوانین را بلد باشند . کسانی که بگویند این قانون رو نمیدونستم، از مافیا اخراج خواهند شد.
– AFK شدن در War بیشتر از ۵ دقیقه بدون اجازه قبلی از یک رنک ۵، باعث دریافت Fw خواهد شد.

دستورات

– برای گذاشتن مواد (Drugs) در HQ : دستور Fdrugs Put/
– برای برداشتن مواد (Drugs) از HQ : دستور Fdrugs Take/ [فقط در مواقع Attack ]
– برای گذاشتن پول در HQ : دستور [Fdeposit [Mablagh/
– برای برداشتن پول از HQ : دستور [Fwithdraw [Mablagh/
-برای گذاشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Put/
-برای برداشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Take/
– برای برداشتن اسلحه از HQ : دستور Order 1-5 [با توجه به رنک]
– برای حمله کردن به Mafia Turfs : دستور Attack/ [فقط برای لیدر و ساب لیدر و رنک ۵]

===========================================================
اسلحه های مافیا با توجه به رنک :

رنک ۱ : Desert Eagle
رنک ۲ : Desert Eagle – AK-47
رنک ۳ : AK-47- Desert Eagle – Combat Shotgun
رنک ۴ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9
رنک ۵ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9 – Rifle

☠The Killer’s☠

قوانین داخلی

مافیای The Killers در شهر Las Venturas قرار دارد.
کار اصلی این مافیا خرید و فروش اسلحه و دارو و پولشویی است.
ما یک مافیای محترم هستیم و هیچ گونه شوخی احمقانه ای را قبول نمیکنیم.
ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به هر قیمتی که شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
این مافیا از هیچ گروهی پشتیبانی نمیکند.

فعالیت های اصلی
– ملاقات های گروهی (از چند روز قبل اعلام میشند)
– تمرین های گروهی

– جنگ ها :
– روز های :
– ساعت :
فعالیت های جانبی
– تجارت ها (حمل و نقل اسلحه و دارو، و ارائه خدمات مختلف مانند تعمیر و جایگزینی خودرو ها برای سایر افراد، اجاره خودرو، آزاد کردن بازیکنان از زندان و …)
– مسابقات (Event) : طرح و برگزاری مسابقه های مختلف و متنوع.
– و …
شغل ها
– اسلحه فروش (Arms Dealer)، باید حتما در War ها فعالیت داشته باشد و کار خود را درست انجام دهد.
– وکیل (Lawyer)، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
– تعمیر کار (Mechanic)، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
حقوق ها
رنک ۱ : $۳۵,۰۰۰
رنک ۲ : $۴۰,۰۰۰
زنک ۳ : $۴۵,۰۰۰
رنک ۴ : $۵۰,۰۰۰
رنک ۵ : $۵۵,۰۰۰
رنک ۶ : $۶۰,۰۰۰
لیدر: $۷۰,۰۰۰

خودرو ها
رنک ۱ : Admiral ,Huntley و FCR-900.
رنک ۲ : Nrg-500 و Greenwood و Hermes
رنک ۳ : Sultan و Hustler
رنک ۴ : Maverick (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر). برای Materials هم استفاده میشود.
رنک ۵ : Strech (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر)
جریمه ها
– DM In HQ : 5,000$
– AFK در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۳,۰۰۰
– تاخیر داشتن در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– سوء استفاده از F/ و استفاده از حروف بزرگ یا اسپم : $۱,۰۰۰
– صحبت بدون اجازه در ملاقات ها / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– برداشتن خودرو بدون اجازه : $۲,۰۰۰
قوانین اصلی – تمامی اعضا باید این قوانین را بلد باشند و از آن ها پیروی کنند.

– شما اجازه پرسیدن درباره رنک ها را از لیدر ندارید ؛ حتی پیش کشیدن این موضوع.
– در زمان مشخص شده خود لیدر رنک مورد نظر را به شما خواهد داد ؛ هر کَس در مورد Rank Up صحبت کند، FW دریافت میکند.
– زمانی که لیدر و ساب لیدر در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنند، سایر اعضا حق دخالت را ندارند.
– اعضای مافیا باید از لیدر و ساب لیدر پیروی کنند و حق ندارد صحبت آن ها را قطع کنند. شوخی های بی مورد ممکن است باعث اخراج شدن شما از مافیا شود.
– سوء استفاده از هر قانون نوشته نشده، اگر غیر منطقی باشد، باعث گرفتن هشدار یا اخراج خواهد شد.
– اگر مشاهده کردید یکی از اعضا در حال شکستن قوانین است، در F/ اعلام نکنید بلکه کمی مدرک جمع کنید و فقط به لیدر خبر دهید.
– قوانین ما هیچگونه استثنایی ندارد ؛ تمامی اعضا باید کل قوانین را بلد باشند . کسانی که بگویند این قانون رو نمیدونستم، از مافیا اخراج خواهند شد.
– AFK شدن در War بیشتر از ۵ دقیقه بدون اجازه قبلی از یک رنک ۵، باعث دریافت Fw خواهد شد.

دستورات

– برای گذاشتن مواد (Drugs) در HQ : دستور Fdrugs Put/
– برای برداشتن مواد (Drugs) از HQ : دستور Fdrugs Take/ [فقط در مواقع Attack ]
– برای گذاشتن پول در HQ : دستور [Fdeposit [Mablagh/
– برای برداشتن پول از HQ : دستور [Fwithdraw [Mablagh/
-برای گذاشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Put/
-برای برداشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Take/
– برای برداشتن اسلحه از HQ : دستور Order 1-5 [با توجه به رنک]
– برای حمله کردن به Mafia Turfs : دستور Attack/ [فقط برای لیدر و ساب لیدر و رنک ۵]

===========================================================

اسلحه های مافیا با توجه به رنک :

رنک ۱ : Desert Eagle
رنک ۲ : Desert Eagle – AK-47
رنک ۳ : AK-47- Desert Eagle – Combat Shotgun
رنک ۴ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9
رنک ۵ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9 – Rifle

?The Silence?

قوانین داخلی

مافیای Silence در شهر Los Santos قرار دارد.
کار اصلی این مافیا خرید و فروش اسلحه و دارو و پولشویی است.
ما یک مافیای محترم هستیم و هیچ گونه شوخی احمقانه ای را قبول نمیکنیم.
ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به هر قیمتی که شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
این مافیا از هیچ گروهی پشتیبانی نمیکند.
فعالیت های اصلی
– ملاقات های گروهی (از چند روز قبل اعلام می شوند)
– تمرین های گروهی
– جنگ ها :
– روز های :
– ساعت :

فعالیت های جانبی
– تجارت ها (حمل و نقل اسلحه و دارو، و ارائه خدمات مختلف مانند تعمیر و جایگزینی خودرو ها برای سایر افراد، اجاره خودرو، آزاد کردن بازیکنان از زندان و …)
– مسابقات (Event) : طرح و برگزاری مسابقه های مختلف و متنوع.
– و …

شغل ها
– اسلحه فروش (Arms Dealer)، باید حتما در War ها فعالیت داشته باشد و کار خود را درست انجام دهد.
– وکیل (Lawyer)، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.
– تعمیر کار (Mechanic)، باید همیشه این شغل را داشته باشد به جز مواقع جنگ.

حقوق ها
رنک ۱ : $۳۵,۰۰۰
رنک ۲ : $۴۰,۰۰۰
رنک ۳ : $۴۵,۰۰۰
رنک ۴ : $۵۰,۰۰۰
رنک ۵ : $۵۵,۰۰۰
رنک ۶ : $۶۰,۰۰۰
لیدر: $۷۰,۰۰۰

خودرو ها
رنک ۱ : Admiral ,Huntley و FCR-900.
رنک ۲ : Nrg-500 و Greenwood و Hermes
رنک ۳ : Sultan و Hustler
رنک ۴ : Maverick (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر). برای Materials هم استفاده میشود.
رنک ۵ : Strech (فقط با اجازه لیدر/ساب لیدر)

جریمه ها
– DM In HQ : 5,000$- AFK در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۳,۰۰۰
– تاخیر داشتن در ملاقات ها / تمرینات / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– سوء استفاده از F/ و استفاده از حروف بزرگ یا اسپم : $۱,۰۰۰
– صحبت بدون اجازه در ملاقات ها / فعالیت های اعلام شده : $۲,۰۰۰
– برداشتن خودرو بدون اجازه : $۲,۰۰۰

قوانین اصلی – تمامی اعضا باید این قوانین را بلد باشند و از آن ها پیروی کنند.
– شما اجازه پرسیدن درباره رنک ها را از لیدر ندارید ؛ حتی پیش کشیدن این موضوع.
– در زمان مشخص شده خود لیدر رنک مورد نظر را به شما خواهد داد ؛ هر کَس در مورد Rank Up صحبت کند، FW دریافت میکند.
– زمانی که لیدر و ساب لیدر در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنند، سایر اعضا حق دخالت را ندارند.
– اعضای مافیا باید از لیدر و ساب لیدر پیروی کنند و حق ندارد صحبت آن ها را قطع کنند. شوخی های بی مورد ممکن است باعث اخراج شدن شما از مافیا شود.
– سوء استفاده از هر قانون نوشته نشده، اگر غیر منطقی باشد، باعث گرفتن هشدار یا اخراج خواهد شد.
– اگر مشاهده کردید یکی از اعضا در حال شکستن قوانین است، در F/ اعلام نکنید بلکه کمی مدرک جمع کنید و فقط به لیدر خبر دهید.
– قوانین ما هیچگونه استثنایی ندارد ؛ تمامی اعضا باید کل قوانین را بلد باشند . کسانی که بگویند این قانون رو نمیدونستم، از مافیا اخراج خواهند شد.
– AFK شدن در War بیشتر از ۵ دقیقه بدون اجازه قبلی از یک رنک ۵، باعث دریافت Fw خواهد شد.

دستورات

– برای گذاشتن مواد (Drugs) در HQ : دستور Fdrugs Put/
– برای برداشتن مواد (Drugs) از HQ : دستور Fdrugs Take/ [فقط در مواقع Attack ]
– برای گذاشتن پول در HQ : دستور [Fdeposit [Mablagh/
– برای برداشتن پول از HQ : دستور [Fwithdraw [Mablagh/
-برای گذاشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Put/
-برای برداشتن مواد اولیه ساخت اسلحه (materials) : دستور fmats Take/
– برای برداشتن اسلحه از HQ : دستور Order 1-5 [با توجه به رنک]
– برای حمله کردن به Mafia Turfs : دستور Attack/ [فقط برای لیدر و ساب لیدر و رنک ۵]
================================================== =========

اسلحه های مافیا با توجه به رنک :
رنک ۱ : Desert Eagle
رنک ۲ : Desert Eagle – AK-47
رنک ۳ : AK-47- Desert Eagle – Combat Shotgun
رنک ۴ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9
رنک ۵ : Desert Eagle – AK-47 – Combat Shotgun – Tec-9 – Rifle

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

یک نظر برای ”فکشن مافیا درسرور RPG”

نظر بدهید