به ما بپیوندید :

فکشن دپارتمان درسرور RPG

تاریخ : ۲۳ آبان 
موضوع : آموزش SAMP
2842 بازدید

?Departments?

لول یا مهارت لازم برای عضویت و لیدر شدن در فکشن های اداره پلیس (PD.NG.FBI)
✅لول +۸ برای عضویت
✅لول +۱۲ برای لیدر شدن

?Police Departments?

قوانین:

– اگر یک Tow Trucker ماشینی را Tow میکند شما در صورتی حق مجازات او را دارید که چراغ هشدار خود را روشن نکرده باشد.
– توجه توجه مهم : هرگونه شکستن قوانین اصلی دپارتمن ها یا سرور بدون FW با مجازات کامل ۶۰FP اخراج خواهد شد.
– توجه : اگر فردی در حال AFK یا Esc هستش شما حق باطل کردن لیسانس او را ندارید.
هر ۲ هفته یک بار جلسه و آموزش در آخر هفته برگزار خواهد شد . شما حق رد کردن حداکثر ۲ جلسه را در طول یک ماه دارید
– جریمه باید یکجا گرفته شود ؛مثال : $۲۵۰ رانندگی غیر مجاز $۳۰۰ چراغ خاموش = $۵۵۰ . باید $۵۵۰ جریمه شود.
– اگر شخصی Wanted 2 هست مجاز به Ticket نیستید.- اگر فردی در زندان هستش مجاز به جریمه نیستید.
توجه : فردی که در زندان است و از دادن Ticket اجتناب میکند و فرار میکند پس از اون اگر برگردد و Ticket را بدهد ، پول داده شده حق PD است ولی Wanted او باقی میماند و PD حق دستگیری او را دارد.
جریمه با توجه به سطح بازیکنان :
۱- سطح ۳-۱ : جریمه $۵۰ بدون باطل کردن گواهینامه.
۲- سطح ۷-۴ : حق انتخاب بین جریمه $۱۰۰ یا باطل کردن گواهینامه.
۳- سطح ۸ : جریمه ی کامل
دستگیری [Arrest/]
– PD فقط پرونده های Wanted 1 & 2 را در دست دارد.
– یک PD وقتی که شخصی دستگیر شده موظف به Jail او است.
– یک PD درصورتی که شخصی با Wanted 3 به او مراجعه کند باید به F.B.I/NG بگوید و مجرم را به آنها تحویل دهد.
– یک PD فقط میتواند در صورتی که فرد تسلیم شده او را Arrest کند.
– یک PD میتواند در صورتی که F.B.I/NG در سرور نیستند Wanted 2 را رسیدگی کند.
– یک PD میتواند شخص را با ماشینش توقیف کند و باید به پشت آن فرد با ماشین پلیس برود.
– یک PD حق Arrest و جریمه یا … در صورتی که در ماشین پلیس نیست را ندارد.
– یک PD در صورت برخورد با بازیکن سطح کم حتما باید ۳بار اخطار بدهد و در صورتی که بازیکن حرف شما را گوش نکرد او را بکشد.
دستور های اقلیت اداره پلیس
[(r (Text/] صحبت در رادیو.
[(d (Text/] صحبت با کل سازمان ها.
[(m (Text/] گفتن در بلندگو.
[su/] دادن درجه خلافی .
[arrest/] دستگیری یک مجرم .
[duty/] رفتن در وظیفه دسترسی به > Truncheon/Gun/Spray .
[wanted/] نشان دادن خلاف کار های های سرور .
[(cuff (id/] دستبند زدن به بازیکن .
[tazer/] تیزر کردن برای ۸ ثانیه.
[(frisk (id/] نشان دادن آیتم های یک بازیکن مانند اسلحه و مقدار قرص و مواد اولیه ساخت اسلحه . ( فقط اقلیت FBI حق استفاده ازین دستور را دارد. )
[take/] گرفتن آیتم .
[Ticket/] جریمه کردن یک بازیکن .
[gov/] فرستادن پیام به کل سرور ( رنک Leader ) .
[ram/] امکان ورود به خانه در صورت Lock بودن.
[speedc/] رادار برای نشان دادن سرعت بازیکنان .
[members/] نشان دادن افراد آنلاین PD .
[Clear/] برای رنک Sub و Leader .
رادار ها :
– اگر PD یک تخلفی را گرفت باید از اون عکس بگیرید.
– داشتن سرعت بیشتر از حد مجاز بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت = $۵۰۰ جریمه.
– شما نباید در حالت speedc AFK/ شوید در غیر این صورت Fw
محدودیت سرعت ها (Speed Limits)
– Speed Limit داخل شهر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
– Speed Limit در کناره ها ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت
– Speed Limit در اتوبان ها ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت
نکته :
– رادار گرفتن ماشینی با تفاوت ۵-۱ کیلومتر بر ساعت در سرعت مشکلی ندارد.
– باید برای رادار در یک جا متوقف شده باشید.
Materials و Materials License
– بازیکنانی که با خود مواد ساخت اسلحه حمل میکنند باید ۴ درجه خلافی بگیرند و مواد ساخت اسلحه آنها ضبط شود .
مواقعی که شما میتوانید از دستور [tazer/] استفاده کنید
– زمان تعقیب و گریز یک فرد مشکوک چه با Wanted و چه بدون Wanted.
– زمانی که شما تنها و افراد خلافکار زیاد هستند.- زمانی که مورد حمله بیش از ۲ خلافکار قرار گرفتید.
– زمانی که ممکن است خلافکار به افراد محیط آسیب برساند.
– زمان رعیت هیتمن در LSPD Garage , HQ , LSPD Roof , City Hall و در صورتی که از آنها برای رفتن درخواست کردید ولی قبول نکردند.
– زمان رعیت هیتمن که ممکن است به یک شخص آسیب برساند.
– و غیره …

کد ها و دستور ها:

لیست جریمه ها :
پارک کردن غیر قانونی — $۳۰۰ جریمه مصادره کردن گواهینامه رانندگی.
رانندگی غیر قانونی — $۵۰۰ جریمه مصادره کردن گواهینامه رانندگی.
ایجاد ترافیک — $۲۵۰ جریمه مصادره کردن گواهینامه رانندگی.
استفاده از نیترو — $۵۰۰ جریمه مصادره کردن گواهینامه رانندگی.
استفاده از هیدرولیک در جاده عمومی — $۵۰۰ مصادره کردن گواهینامه رانندگی.
رانندگی در حالت مستی — $۳۰۰ جریمه.
خاموش بودن چراغ های جلو — $۳۰۰ جریمه.
داشتن بیش از سرعت مجاز بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت — $۵۰۰ جریمه مصادره کردن گواهینامه رانندگی. ( این قانون فقط برای سطح ۸ هست )
پیاده روی در داخل جاده — $۱۵۰ جریمه.
لیست کد ها
c-0 نیاز به شریک برای گشت
c-1 فهمیدم
c-2 خارج از انجام وظیفه
c-3 اماده به انجام وظیفه
c-4 دیدار در مکان[x]
c-5 در حال آمدن به [x]
c-6 حق تسلیم نداشتند
c-7 حق تسلیم داشتند
c-8 داشتن مواد
c-9 من نیاز به یک درجه ۲ دارم برای کشف و جمع آوری از بازیکنان
c-10 همه در اسلحه خانه (فقط برای لیدر/رنک ۶ قابل استفاده است
c-11 باطل کردن گواهینامه ID فلان برای ۳ ساعت
c-14 برداشتن ماشین از HQ

مثال : لیدر PD C-14 Infernus

توجه :برای هر اشتباه انتقال کد بدون دلیل مناسب توسط شاهد به شما اخطار داده میشود.
استثنا :
به بازیکن های بین سطح ۳-۱ گواهینامه رانندگی آن ها مصادره نخواهد شد و فقط جریمه $۵۰ دریافت میکنند.
بازیکنان بین ۷-۴ دارای حق به مصادره شدن هرکدام از گواهینامه های آنها و گرفتن $۱۰۰ جریمه.
عضو اداره ها هرکدام به قوانین رانندگی احترام نگذارند $۲۰۰۰ جریمه میگیرند. ( ۲ تا جریمه $۱۰۰۰ )

?F.B.I?

لیست کد ها:
c-0 نیاز به شریک برای گشت.
c-1 فهمیدم.
c-2 خارج از انجام وظیفه.
c-3 اماده به انجام وظیفه.
c-4 دیدار در مکان [x].
c-5 در حال آمدن به [x].
c-6 حق تسلیم نداشتند.
c-7 حق تسلیم داشتند.
c-8 داشتن مواد.
c-9 من نیاز به یک درجه ۲ دارم برای کشف و جمع آوری از بازیکنان.
c-10 همه در اسلحه خانه (فقط برای لیدر/رنک ۶ قابل استفاده است.
c-11 باطل کردن گواهینامه ID فلان برای ۳ ساعت .
c-14 برداشتن ماشین از HQ.

نکته : در صورت Rob اعضای NG و F.B.I میتوانند سارقان بانک را با همکاری خود بگیرند.
نکته : به هیچ عنوان Wanted 5 & 6 را Arrest نکنید . فقط Kill توسط اعضای NG.
نکته : غیر از NG , اعضای PD & F.B.I حق ورود به زندان را ندارند . اعضای PD و F.B.I باید با هماهنگی قبلی با NG وارد زندان شوند.
نکته : بعد از اینکه به بازیکنی دلیل Runner دادید ؛ بعد از اینکه آن بازیکن تسلیم شد میتوانید آن را Arrest کنید اما اگر فرار کرد باید آن را Kill کنید.

⭐️Wanteds⭐️

Wanted 1

– Car Jacker
– نشستن در ماشین پلیس (Sit On Car Cop)
– کوبیدن به ماشین پلیس (Ram On Car Cop)

Wanted 2

– حمل اسلحه (Weapons).
– Runner.
– حمله به شهروند (Attack Civil).
– بی توجهی به پلیس.
– توهین به پلیس (Insult Cop).
– نشان ندادن لیسانس به پلیس (Dont Show Licenses).
Wanted 3

– حمل Drugs و Materials.
– ندادن جریمه (Don’t Accept Ticket).
– حمله به پلیس (Attack Cop).

Wanted 4

– حمله در حالت G در ماشین (DB).
– کشتن شهروند عادی (DM).

Wanted 5

کشتن پلیس (Kill Cop).

Wanted 6

– DM در زندان.
– کمک به یک مضنون تحت تعقیب (شریک جرم).
Wanted ها
Wanted 1 & 2 = PD
Wanted 3 & 4 = F.B.I
Wanted 5 & 6 : NG

FBI – رنک و ماشین ها

– رنک ۱ : شما این رنک را وقتی که به اقلیت اینوایت شدید میگیرید.
– رنک ۲ : شما بعد از ۲ هفته ماندن در اقلیت این رنک را میگیرید.
– رنک ۳: شما بعد از ۱ ماه بعد از گرفتن رنک ۲ این رنک را میگیرید.
– رنک ۴ : شما بعد از ۱ ماه و ۲ هفته بعد از گرفتن رنک ۳ این رنک را میگیرید.
– رنک ۵: شما بعد از ۲ ماه بعد از گرفتن رنک ۴ این رنک را میگیرید. ( اگر لیدر صلاح بداند )
– رنک ۶ : دسته راست لیدر هست که لیدر فقط می تواند یک عضو رنک ۴ یا ۵ رو ساب لیدر کند.
نکته : اگر یک عضو (FW) بگیرد ۲ هفته ی اضافی باید برای گرفتن رنک بعدی صبر کند.

?National guard?

قوانین داخلی

– جلسات گروهی در روز پنجشنبه یا جمعه با هماهنگی لیدر یا ساب لیدر برگزار میشود .
– تمرینات گروهی توسط لیدر – ساب لیدر اعلام میشود.
– تمامی اعضا باید در هفته حداقل یک بار در تمرین های گروهی به صورت کامل شرکت داشته باشند.
– اگر شما به تمرین / جلسه دیر رسیدید باید سریعا به HQ بیاید.
– اگر شما بدون داشتن مجوز پرواز به تمرین بیاید ، غایب حساب خواهید شد.
– اگر زمان تاخیر شما کمتر از ۵ دقیقه باشد ، اخطاری دریافت نمیکنید. اگر بین ۵ تا ۲۰ دقیقه باشد AV و اگر بیشتر از ۲۰ دقیقه باشد ، غایب.
– اگر قرار باشد که در یک جلسه گروهی رنک شما افزایش یابد (Rank Up شوید) ولی در آن جلسه شما غایب باشید ، Rank Up نخواهید شد و رنک آپ شما به هفته آینده ( جلسه بعدی ) واگذار خواهد شد.
دیگر موارد :

– توجه ؛ از این پس تمامی اخطار های “m/” باید شامل اسم مخاطب و بین هر اخطار حداقل ۳ ثانیه فاصله باشد.
– قیمت فروش مجوز آزادی (Approval) باید بین $۲٫۰۰۰ تا $۶٫۰۰۰ باشد. متخلفین Faction Warn دریافت خواهند کرد.
– اگر یک افسر پلیس یک مجرم [x] را در زندان پیدا کند ، باید ابتدا در d/ سوال کند که آیا x با کسی هست یا نه ؟ اگر جواب خیر بود میتوانید آن مجرم را دستگیر کنید.
– کسانی که زندانی نباشند و در زندان DM کنند ، اگر سطح ۵ باشند ، Wanted 6 (در زندان DM) دریافت میکنند.
رنک سوار شدن وسایل نقلیه

– Patriot رنک ۱ با اجازه ی لیدر
– Rustler رنک ۲ با اجازه ی لیدر
– Hunter رنک ۳ با اجازه ی لیدر
– Hydra رنک ۴ با اجازه ی لیدر
– NRG-500 رنک ۲
– FBI Truck رنک ۴

قوانین زندان

– فقط اعضای ng,pd,fbi حق ورود به منطقه سلول زندان را دارند.

– بازیکنانی که زندانی نیستند اجازه ورود به سلول را ندارند.

– زندان یک مکان دولتی حساب میشود.

– کسانی که برای ملاقات به زندان می آیند باید در پشته اولین بودجه بنشینند.

– مورد بالا برای وکیل هایی که قصد آزاد کردن زندانی را دارند هم صادق است.

– وکیل ها نمیتوانند در زندان اسپم یا تبلیغ کنند.

– زمان استراحت عمومی (باز شدن در تمام زندان ها) :
۱۰:۱۰ تا ۱۰:۰۰ . ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۰۰ . ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۰۰ . ۱۶:۱۰ تا ۱۶:۰۰ . ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۰۰ . ۲۰:۱۰ تا ۲۰:۰۰ . ۲۲:۱۰ تا ۲۲:۰۰ . ( به وقت سرور )

– زمان مجاز به ملاقات زندانی ها ۲۲:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ( به وقت سرور ).

– رنک ۱ گارد ملی نقش نگهبانان زندان را دارند . کار آنها اجرای قوانین زندان به نحوه احسن میباشد.

لیست کد و جرم ها

Wanted 1

– Car Jacker
– نشستن در ماشین پلیس (Sit On Car Cop)
– کوبیدن به ماشین پلیس (Ram On Car Cop)

Wanted 2

– Runner
– حمله به شهروند (Attack Civil)
– بی توجهی به پلیس
– توهین به پلیس (Insult Cop)
– نشان ندادن لیسانس به پلیس (Dont Show Licenses)
– حمل اسلحه (Weapons)

Wanted 3

– حمل Drugs و Materials
– ندادن جریمه (Don’t Accept Ticket)
– حمله به پلیس (Attack Cop)

Wanted 4

– حمله در حالت G در ماشین (DB)
– کشتن شهروند عادی (DM)

Wanted 5

کشتن پلیس (Kill Cop)

Wanted 6

– DM در زندان
– کمک به یک مضنون تحت تعقیب (شریک جرم)
Wanted ها

Wanted 1 & 2 = PD
Wanted 3 & 4 = F.B.I
Wanted 5 & 6 : NG

لیست کد ها
c-0 نیاز به شریک برای گشت
c-1 فهمیدم
c-2 خارج از انجام وظیفه
c-3 اماده به انجام وظیفه
c-4 دیدار در مکان [x]
c-5 در حال آمدن به [x]
c-6 حق تسلیم نداشتند
c-7 حق تسلیم داشتند
c-8 داشتن مواد
c-9 من نیاز به یک درجه ۲ دارم برای کشف و جمع آوری از بازیکنان
c-10 همه در اسلحه خانه (فقط برای لیدر/رنک ۶ قابل استفاده است
c-11 باطل کردن گواهینامه ID فلان برای ۳ ساعت
c-14 برداشتن ماشین از HQ

نکته : در صورت Rob اعضای NG و F.B.I میتوانند سارقان بانک را با همکاری خود بگیرند.
نکته : به هیچ عنوان Wanted 5 & 6 را Arrest نکنید . فقط Kill توسط اعضای NG.
نکته :غیر از NG , اعضای PD & F.B.I حق ورود به زندان را ندارند . اعضای PD و F.B.I باید با هماهنگی قبلی با NG وارد زندان شوند.
نکته : بعد از اینکه به بازیکنی دلیل Runner دادید ؛ بعد از اینکه آن بازیکن تسلیم شد میتوانید آن را Arrest کنید اما اگر فرار کرد باید آن را Kill کنید.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1٫00 out of 5)
Loading...

نظر بدهید